APP. NADOKNADA 520 RSD
PDV 0 RSD
Način plaćanja Kreditna kartica
UKUPNO 520 RSD
NAPLAĆENO
 
520 RSD
 
Broj fakture: 2132312321
VAŠ VOZAČ Nikola Rokvić
Pravno lice je oslobođeno obračuna PDV-a po članu 17 stav 4 tačka 2. Tarifa ne uključuje naknade koje bi vam mogla naplatiti banka. Ako imate pitanja, molimo vas da direktno kontaktirate banku.